Dziś jest: 30-11-2015 imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Masz problem-zadzwoń !
(62) 763 72 13
porady udzieli
Specjalista ds. uzależnień
w każdy poniedziałek
od g. 10:00 do g. 13:00

Komitet Obrony
Pielęgniarek i Położnych

Szczegóły >>>>
   
Poparcie Prezydium ORPiP w Kaliszu dla Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych
Strona główna
Aktualności
Aktualności (archiwalne)
Galeria zdjęc - 20-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 2011
GALERIA ZDJĘĆ
15-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych Kalisz 2006
GALERIA ZDJĘĆ
z konkursów "Moja mama pielęgniarka - Moja mama położna" (I i II Edycja)
Struktura
Akty prawne
Opinie prawne
Uchwały ORPiP
Konsultanci
Wykonywanie zawodu
Ośrodek Informacyjno-edukacyjny
Ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych
Wydawnictwa
Szkolenia
Formularz kontaktowy
Kontakt
Adresy internetowe
Dokumenty do pobrania
Oferty pracy
Polityka cookies

INFORMACJA:
System "Monitorowania agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ)
szczegóły >>>

NIZP - PZH: "Istotne informacje o gorączce Ebola"
szczegóły >>>


Kalendarium posiedzeń
ORPiP w Kaliszu:

18 luty 2015r.
15 kwiecień 2015r.
30 czerwiec 2015r.
16 wrzesień 2015r.

Termin Sprawozdawczego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Kaliszu

27 marca 2015 r.

Termin Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w dniach 22 - 23 październik 2015 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 
Aktualności
WAŻNE: "Zmiana zapisu ustawy o działalności leczniczej
dotycząca obowiązku dokonania zmian wpisów w rejestrze"
 
UWAGA!!!! Na podstawie Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2015r.
Skarbnik ORPiP informuje, że wysokość miesięcznej składki
członka Samorządu Pielęgniarek i Położnych prowadzącego praktykę
indywidualną na swój własny rachunek w roku 2015 wynosi 41.39 zł.
 

KOMUNIKAT ! W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że Pielęgniarki i Położne mają bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty mogą korzystaćPielęgniarki i Położnepo uprzednim złożeniu wniosku o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.
Procedura nadania kodu PIN:
1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP,
2. kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej.

Po uzyskaniu kodu PIN od OIPiP należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl

 

»  18 listopada 2004
Minister Zdrowia podpisał w dniu 4 listopada rozporządzenie sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. W załączniku o wymaganych kwalifikacje niezbędnych do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach wymienia się także stanowisko starszej pielęgniarki.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi


Na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:


§ 1.


Ustala się kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych przy pobieraniu krwi, oddzielaniu jej składników oraz wydawaniu krwi i jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanych dalej "jednostkami".


§ 2.


1. W jednostkach zatrudnia się osoby, które posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku pracy. 2. Kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa załącznik do rozporządzenia.


§ 3.


Osoby zatrudnione w jednostkach na stanowiskach pracy wymienionych w załączniku do rozporządzenia, niespełniające wymagań określonych w tym załączniku mogą być zatrudnione na tych stanowiskach do czasu uzupełnienia wykształcenia, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.


§ 4.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA


Załącznik


Kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi


kierownik działu prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza weterynarii, diagnosty laboratoryjnego lub ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, biologia, chemia i innym pokrewnym w dziedzinach nauk przyrodniczych i medycznych
kierownik pracowni prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza weterynarii, diagnosty laboratoryjnego lub ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, biologia, chemia i innym pokrewnym w dziedzinach nauk przyrodniczych i medycznych
starszy asystent asystent młodszy asystent prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza weterynarii, diagnosty laboratoryjnego lub ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, biologia, chemia i innym pokrewnym w dziedzinach nauk przyrodniczych i medycznych
starszy technik analityki medycznej technik analityki medycznej co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna lub technika analityki medycznej
starszy techniktechnik co najmniej wykształcenie średnie - technik chemik, technik farmaceutyczny lub inne z zakresu nauk przyrodniczych lub medycznych
starsza pielęgniarka pielęgniarka co najmniej tytuł zawodowy pielęgniarki
starsza sekretarka medyczna sekretarka medyczna co najmniej wykształcenie średnie
starszy rejestrator medyczny rejestrator medyczny co najmniej wykształcenie średnie
starszy statystyk medyczny statystyk medyczny co najmniej wykształcenie średnie
pomoc laboratoryjna co najmniej wykształcenie podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy

    Źródło: w | Dodał: mk
‹‹ powrót


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130] »